Lasse Nohrstedt, lite persondata

Bemötande, förhållningssätt och empati är ledord i väldigt mycket av det jag gör. Hur människor förhåller sig till varandra - och speciellt yrkesverksammas relation till barn och vuxna med funktionshinder - har länge varit mitt intresse och drivkraft att vilja veta mer om.

Som redaktör för Lärarförbundets tidning Specialpedagogik mötte jag det i intervjuer med forskare, pedagoger och föräldrar, på konferenser och seminarier.

I tio år var jag chefredaktör för tidningen Omvårdaren, Sveriges enda tidning för vårdpedagogik.
 

Som föreläsare har jag mött personal inom omsorg, förskola och skola som söker efter ett pedagogiskt förhållningssätt i vardagen.

Som förälder till Martin går han och jag sida vid sida längs den krokiga väg som leder mot framtiden. Där möter vi attityder och värderingar från omgivningen och lägger nyvunna erfarenheter till redan erövrade. Erfarenheter som finns i Omsorgsboken, Liber förlag 2011 & 2019.

I oktober 2022 släpps boken "DU KAN KALLA MIG PEPSI" som är något av mitt manifest från trettio år som förälder till ett barn och en ung vuxen med funktionsvariation. Boken ges ut av Idus förlag.

 

I slutet av 2012 kom min bok Jag lever! Intact ger barn en andra chans. Boken handlar om verksamheter i södra Indien som består av ett barnhem, en specialskola, ett ridterapicenter, två dagliga verksamheter och skolor för bergsfolken i det otillgängliga Kalryan Hills.
 

Boken Samverkan - anhöriga och personal i LSS-verksamhet finns i bokhandeln, liksom filmen Varför har inte Pia duschat? som bygger på ett kapitel ur Samverkansboken.

Tillsammans med medförfattaren Susanne Larsson föreläser jag utifrån boken och hittills har vi mest varit engagerade genom Projekt Carpe i Stockholm. Men det går även att ta direktkontakt med mig.
 

Vid sidan av föreläsningar kring samverkan mellan anhöriga och personal inom LSS arbetar jag med musik och drama genom Skapande Skola i Ludvika kommun tillsammans med dramapedagogen Anna Sandin. Ett fantastiskt roligt och kreativt projekt, Sagoäventyret, om värdegrund och allas lika värde som vänder sig till fem- och sexåringar i förskola och förskoleklass.

Utan musik blir tillvaron tråkig. Förutom att jag spelar och sjunger tillsammans med barn har min vän och medmusikant sedan 40 år, Conny Westman, och jag skapat ett musikprogram för äldreomsorgen och pensionärsorganisationer. Ett musikprogram som utgår från folkskolans välkända sångbok: "Nu ska vi sjunga!". Hejdlöst roligt musikteaterprojekt som går att boka redan nu!

 

 

Kontakta mig om du vill att jag kommer till er kommun, anhöriggrupp, vårdutbildning,   omsorgspersonal eller ert företag och föreläser.
Hör också av dig om du är intresserad av något av mina musikprogram!