Föreläsningar

1. DU KAN KALLA MIG PEPSI

"VI VET INTE om det finns någon gräns för vad som är möjligt". Så förklarade Irene Johansson en gång för mig när vi som vanligt besökte Språkeneheten i Karlstad. Irene kom att bli mitt bollplank under många år och en mycket viktig person i Martins och vårt liv.
Martin var bara fem månader när vi startade det som kom att bli vårt "Mas-rally" mellan Dalarna och Karlstad under tio år.
Martin var en av de första som fick Babba och Diddi som kompis. Numera har alla småttingar i landet en kompis i Babblarna!
Jag berättar om skolstarten, att välja bort särskolan, gå vidare till gymnasieskolan och daglig verksamhet och slutligen flytta hemifrån.

Målgrupp:

Anhöriga, chefer och personal.

Innehåll:

- Finns det givna gränser?

- Hur förbereder man förskola och skola för inkludering?

- Genomförandeplanen är en livlina!

- Det är minsann ingen silverlänk som ska brytas!

Arbetsformer:

Föreläsning, diskussioner i mindre och större grupper.

Omfattning:

Utbildningen omfattar mellan en till tre timmar, beroende på önskemål och grupp.
2.
Samverkan – anhöriga och personal inom LSS-verksamhet

En unik föreläsning genom att den belyser samarbetet och de konflikter som kan uppstå mellan anhöriga och personal inom LSS-verksamhet ur två skilda perspektiv. Susanne Larsson som professionell handledare och kvalitetsutvecklare inom LSS och Lasse Nohrstedt som anhörig med lång erfarenhet av eget och andras föräldraperspektiv inom omsorg.

- Med ökad förståelse och tolerans blir det kraft kvar till att jobba för en gemensam sak, nämligen brukarens bästa. Detta så klart, och så långt det är möjligt, tillsammans med brukaren själv, förklarar Lasse.

- Det förekommer en hel del häftigt och konstruktivt samarbete mellan personal och anhöriga också, säger Susanne som inte vill måla en för dyster bild av samverkan. Det finns utmaningar och ibland är det svårt men i arbetet och i mötet mellan personal och anhöriga finns också många chanser till skratt, humor, ödmjukhet och beundran.

Målgrupp:

Personal inom gruppboende, personlig assistans, daglig verksamhet, chefer på olika nivåer, anhöriggrupper och intresseföreningar.

 

Innehåll:

- Belysa LSS intentioner och betydelse i praktiken.

- Hantera det triangeldrama som kan uppstå mellan personal, anhöriga och brukare.

- Hur kan handledning bidra till att öka förståelsen och kunskapen i arbetet?

- Hur kan ömsesidig förståelse och kommunikation uppstå?

- Tips och förslag på konkreta åtgärder som skapar större inlevelseförmåga och djupare samspel med brukarens välbefinnande i fokus.

 

Arbetsformer:

Dramatiserade fallbeskrivningar där personal-, anhörig- och brukarperspektivet tas, film, diskussion, samt genomgång av uppdraget.

 

Omfattning:

Utbildningen omfattar en halvdag men kan utformas efter behov och önskemål.

 

 

Kontakta mig för mer information

 

 

3. Nya Omsorgsboken: Vägen blir till medan vi går

 

Idag ingår ämnet specialpedagogik i såväl Vård- och omsorg, som Barn- och fritidsprogrammet. Nya Omsorgsboken vänder sig till vård- och omsorgsutbildningar på gymnasie- och högskolenivå.

I Omsorgsboken berättar jag om livet med Martin, om förskolan, skolan, vardagen och själva livet. Jag gör det genom att hela tiden resonera och referera till forskning inom området. För forskning blir för mig giltig först när den kan sättas i ett sammanhang.

 

Jag besöker också förskolor och grundskolor, men då handlar det förstås om studiedagar för lärarlagen. Tillsammans lägger vi upp ett aktuellt tema för en fortbildning som riktar sig till förskollärare, barnskötare, lärare, personliga assistenter och övrig omsorgspersonal.

Jag föreläser också inom pedagogik- och vårdutbildningar på högskolenivå.

4. Jag lever! Intact ger barn en andra chans

 

Jag kommer gärna och berättar om vårt unika projekt i södra Indien. Tillsammans i Intacts vänner och Intact EQ har vi gjort det som andra inte trodde skulle vara möjligt. Vi har gjort skillnad för barn med handikapp i de fattigas Indien.

 

Läs mer:

Indien - resan som blev av

Bild1 Bild1

Regnbågens färger
har inga gränser


Filmen handlar om integration och mångfald på arbetsplatser och i föreningslivet.
Förhållningssätt, inkludering och samverkan är centrala begrepp i det pedagogiska arbetet med materialet kring filmen. Genom att arbeta med hela gruppen minskar risken för att i framtiden exkludera någon i arbetslaget på grund av hudfärg, religion, etnisk bakgrund, funktionsvariation eller ålder.

Filmen är skriven och regisserad av Lasse, Wizworks Studios har producerat och Ludvika kommun beställt filmen.
Till filmen finns ett diskussionsmaterial.
Filmen består av fyra kortfilmer som tillsammans med en inledande musikvideo är 20 minuter lång. Sången framförs av Heidi Baier och Lasse.

Vill du veta mer om filmen?
Kontakta Lasse genom att skicka ett mejl via "Kontakt" i menyraden.