GAS-pedagogik i skolan

 

Glöm "Hej matematik”, tråkiga engelska glosor och Strindbergs romaner. Använd en GAS – pedagogik som gör det möjligt att utgå från After Shave & Galenskaparna i skolan!

 

I gymnasiesärskolan Labanskolan i Uppsala arbetar 20-årige Martin Fallhagen utifrån sin egen GAS - pedagogiken, som förste eleven i Sverige. Här har lärarna hittat nyckel till hans motivation. Därför arbetar Martin med GAS i de flesta ämnen. I bildämnet återskapar han med stor noggrannhet affischer från filmer och teaterföreställningar. Målet är att få utställningen komplett.

 

-         Martin målar mycket målmedvetet på sitt projekt att färdigställa alla affischer som hör till Galenskaparnas och After Shaves föreställningar och filmer, berättar hans bildlärare Ulla.

 

 I de samhällsorienterade ämnena dokumenterar och presenterar han GAS historia och geografiska hemvist i ord och bild. Han redovisar löpande ny fakta om gruppen och deras verksamhet för sina klasskamrater. Praktisk geografi och historia blir det genom att på sommarloven besöka Åstol och den nedlagda sillfabriken samt att hitta hållplatsen där Åke gick av bussen i Skärhamn. Som grädde på moset får han en lektion i samhällskunskap genom låten ”Bildt, Björk och Dinkenspiel” och hans ordförråd växer ständigt genom att nya ord och begrepp hittas av honom i texterna. I ämnet svenska skriver och redogör han för GAS samlade produktion i kronologisk ordning genom tiderna. Hittills har det resulterat i tre häftade böcker. Som läxa får han ibland att förklara innebörden i en viss sketch.

 

Temat i musik och drama är givet. Martin har lärt in i stort sett alla GAS-sånger utantill och även koreografin till de flesta. Han spelar munspel i ett band sedan han fick de första lektionerna i samband med Cabaret Cartwright på Kajskjul 8 och Nacka strand. Här inryms förstås också ämnet idrott och rörelse.

 

 När dog Peter Rangmar?  Hur många år sedan är det? Hur många filmer har gruppen producerat under 1990-talet? Variationerna i matematik som utgår från GAS är nästan oändliga.

 

 ”Badsången” görs som bekant både på svenska och engelska och är mer innovativ än att traggla femtielva svensk-engelska glosor om kroppen. Eller så tar man en Castle Tour på dvd.

 

För att ständigt hålla sig uppdaterad dammsuger Martin olika sidor på internet efter ny GAS - fakta och löser varje tävling i GAS - klubben.

 

 Humor och glädje har ett positivt inflytande på den mentala hälsan och på motivationen att lära, konstaterar Frode Sobstad, professor i förskolepedagogik vid Dronning Mauds Minne i Trondheim, Norge, som både skrivit en bok och doktorerat om barn och humor.

 

Han vet att barn behöver få uppleva och utveckla glädje och humor. Därför är det viktigt att ta humorn på allvar. För humor skapar motivation och sätter igång en massa bra lärprocesser och spännande tankar, precis som lek, kreativitet och estetiska aktiviteter.

 

 - Det är viktigt att komma ihåg att alla barn kommer till världen med kapacitet för glädje och humor. Leenden och skratt uttrycker viktiga känslor och ger både barn och vuxna livsmod, kraft och energi att klara svårigheter i livet, säger Frode.

 

 Så glöm Jean Piaget och Rudolf Steiner. Dagens och morgondagens pedagoger i den svenska skolan heter After Shave & Galenskaparna!

 

 

Lasse Nohrstedt

Pappa till Martin, GAS-medlem nummer 0823